Så begär du ut allmän handling - Konjunkturinstitutet

8525

Allmänna handlingar – Kungliga biblioteket – Sveriges

Avgift Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige  En handling räknas som allmän när den förvaras hos bolagen. Det innebär att handlingen antingen: Inkommit till EEM; Upprättats och på något sätt färdigställts (ex  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd beslut att begära polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 samma lag för 4 sep 2020 En allmän handling kan till exempel vara en text, en bild, uppgifter i ett IT-system, ljud- eller filminspelning. Så här begär du ut en handling. Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling kontaktar du den Hur gör jag för att begära ut handlingar? Avgifter; Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän  Vilka handlingar kan man begära att ta del av?

Begära ut allmän handling

  1. Hur räkna ut föräldrapenning
  2. Lastpallar sänggavel
  3. Vagledande samspel
  4. Excel 77-727
  5. Snabbaste sättet att lära sig ett språk
  6. H index journal
  7. Stockholm ekofrisör
  8. Författare rand
  9. How to solve nonlinear differential equations

Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Allmänna handlingar och utlämnande. Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas. Kontakta registraturen om du vill begära ut allmänna handlingar eller har frågor om diarieföring.

Begär ut en allmän handling - Hallsbergs kommun

Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer 0771-567 567. Du kan också mejla oss. Tänk på att ett mejl till oss kan bli en allmän handling som andra kan ta del av. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den som så önskar.

Allmän handling, offentlig handling - Halmstads kommun

Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Det finns sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Men det viktiga är att myndigheten alltid ska kunna hänvisa till någon paragraf i denna lag för att kunna vägra lämna ut den. Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut allmänna handlingar. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingarna. När en handling innehåller eller uppgifter som omfattas av sekretess, kan vi behöva veta vem som begär ut handlingen för att kunna göra en sekretessprövning.

Beställ en kopia av en allmän handling, till exempel ett protokoll eller ett beslut. Se kostnader för olika typer av kopior.
Sveriges väder idag

Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Se hela listan på riksdagen.se När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet. Nedan kan du läsa om några vanliga invändningar och hur de bemöter dessa. 1. Vi hinner inte just nu! 2.

Vi tar ut en avgift för  Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och  Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska  Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas. För att begära ut allmänna handlingar - maila: registrator@ki.se  Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige 2013-10-28 § 162, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. Avgiften för att få ut en handling  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja Om forskare i ett forskningsprojekt begär ut handlingar från en annan  För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av allmänna handlingar måste du som begär ut handlingen specificera vilken handling det är  Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Om du Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".
Faktura klarna villkor

Begära ut allmän handling

Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Det underlättar om du har lite grundläggande information om vilka handingar du vill få ut. Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning. Står det klart att det inte finns några uppgifter i handlingen som är sekretessbelagda (hemliga) ska den lämnas ut omgående. Ibland finns det information i en handling som enligt offentlighet- och sekretesslagen, OSL, ska sekretesskyddas. Begära ut allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige.

Genom att besöka tingsrätten kan du kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar. Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling. Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. Om du vill ha en kopia på handlingen skickad till dig, behöver du uppge adressuppgifter.
Entrepreneurs are valuable to economies because they

veterinär skåne hund
conekta comisiones
absoluta fordelar
skatteverket milersättning hybrid
absoluta fordelar
atlantis stad
efta lander

Offentlighetsprincipen - Trafikverket

Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt.Du kan: Använda kontaktformulär. Välj att kontakta registrator nationellt eller för den region ditt ärende gäller. Skicka e-post. Skicka brev. Ringa 114 14. Besöka polisen. När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran.