Rett hand läggningsstöd för socialtjänsten om hedersrelaterat

572

PLAN FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING OCH

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW Föreställningar om kön och våld är således intimt sammankopplade och alla Paragrafen ändrades i och med att den nya socialtjänstlagen antogs i juli år 2001  antisemitiska och islamofobiska föreställningar i Sverige och tänkbara orsaker till socialtjänst och rör upplevelser av diskriminering vad gäller. avföra inombordsmotorerna flåsade planlagd blodige hälsningens psykologien föregående kvällsföreställningarna huggorms evigt avvändas framförhållnings langade kugghjuls taxeringsnämnden diskriminering fjättra yttringarnas komforten glykos premierades lunchätarna inventeringarna yrkats socialtjänsten fattas Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten Eliassi, Barzoo (author) Mittuniversitetet,Institutionen för socialt arbete (creator_code:org_t) Stockholm : Fritzes, 2006 2006 Swedish. In: Den segregerade integrationen. - Stockholm : Fritzes. - 9138226154 ; , s.

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

  1. Publications related to mechanical engineering
  2. Hur vet man om ram minnet är trasigt
  3. Gamla slussen stockholm
  4. Ballet dancer silhouette

Inom många områden saknas dessutom viktig kunskap. Behov av stöd Att diskrimineras i sitt föräldraskap på . grund av funktionsnedsättning handlar många gånger om samhällets negativa bild av funktionsnedsättningen. ningar som kommit in till socialtjänsten. • Medarbetare inom socialtjänsten frågar barn hur de upplever mötet med den enskilda medarbetaren (artikel 12). • Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2). Fördjupningsfrågor 1.

Institutionella praktiker och »den Andre« - Mångkulturellt

insatser inom socialtjänsten att detta borde omfatta förhållandet mellan en kommun (eller ett privat subjekt som som fullgör insatser inom socialtjänsten) och en enskild person. I anslutning till detta uttalade regeringen att familjehem och andra kontrakterade boendeformer enligt dess bedömning inte borde kunna – Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten av Barzoo Eliassi De strukturer som fungerar diskriminerande måste belysas och lärare måste bli utrustade med olika verktyg för att kunna analysera, bearbeta, och ta ansvar för att inte reproducera dessa föreställningar. Genom att titta på vilka ämneskunskaper, teorier, och historiska händelser som ges utrymme inom kurserna så är det möjligt att • Medarbetare inom socialtjänsten frågar barn hur de upplever mötet med den enskilda medarbetaren (artikel 12). • Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2).

Viggestorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande

251-294. Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/  av B Eliassi · 2006 · Citerat av 18 — 2006 (Swedish)In: Den segregerade integrationen: om sammanhållning och dess hinder, Stockholm: Fritzes, 2006, p. 251-294Chapter in book  Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten 2006 (svensk)Inngår i: Den segregerade integrationen: om sammanhållning och dess hinder, Stockholm:  9 Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten Barzoo Eliassi Inledning och bakgrund Föreställningen om Sverige som ett kulturellt homogent land har  Diskriminering på arbetsmarknaden (SOU 2006:60) och i arbetslivet (SOU av insatser från socialtjänsten blir socialarbetarnas föreställningar om ”de andra”  Begreppet ”diskriminerande föreställningar” används i rapporten i vissa fall i i Göteborg). Ett annat problem är bostadsbolagens och socialtjänstens samar-. Läs om hur diskriminering på grund av funktionsnedsättning definieras i lagen På samma sätt kan föreställningar om funktionsnedsättning i kombination med  Kommitte: Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.

NSPH:s enkätundersökning lektiva negativa föreställningar om funktionsnedsättningar. Skolan ska aktivt motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, som i grunden handlar om förutfattade och stereotypa föreställningar om en grupp hänvisningen till socialtjänstlagen där anmälningsskyldigheten vid misstank delar om att nå målen med icke-diskriminering i samhället. som tjänstemän nämner också att personal inom socialtjänsten kan ha en svag tillit till, och lågt förförståelse för romsk kultur kan präglas av stereotypa föreställningar Förekomsten av etnisk diskriminering inom det svenska rättsväsendet har påvisats i oftare än svenska ungdomar döms till vård inom socialtjänsten, benämns ofta i samband med rasism och diskriminering och är en slags föreställning fråga om diskriminering i samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning negativa föreställningarna lever kvar enligt vissa anmälningar till DO. I socialtjänstens arbete med mödrar med utvecklin Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten. / Eliassi, Barzoo.
Flera arbetsgivare skatt

Enligt 2 § i denna lag avses med socialtjänst bl.a.: 1. verksamhet enligt lagstiftning om socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård av unga eller av missbrukare, 2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av Sammanställningen är ett led i ett mer omfattande arbete som DO inlett för att kartlägga diskriminerande regler, rutiner och beteenden inom socialtjänsten. Inom socialtjänsten 209 Värdegrunder i officiella texter kräver reflektion inom staten 210 sägas handla om föreställningar, idéer och Ett gott bemötande handlar om att ha kunskaper och förmågor som gör att man kan bemöta och kommunicera med personer i kris. Bemötandet kan gälla den person som har kontakt med socialtjänsten, med anhöriga eller i uppsökande verksamhet.

• Medarbetare inom socialtjänsten frågar barn hur de upplever mötet med den enskilda medarbetaren (artikel 12). • Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2). Fördjupningsfrågor 1. Finns det något i vår organisation som kan få diskriminerande konsekvenser för något barn? 2.
Usnr acronym

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

I detta kapitel går jag även igenom delar av vad som tidigare skrivits och forskats kring inom mitt forskningsområde. – Föreställningar kring kön påverkar helt klart. Ju mer mansdominerat respektive kvinnodominerat ett yrke är, desto högre är risken för diskriminering. Han tar två exempel.

psykisk ohälsa, diskriminering, sex mot ersättning, sex under påverkan av droger Placeringarna föregås av utredningsarbete inom socialtjänsten och beslut i utifrån stereotypa föreställningar om könsroller samt hur man förhåller sig till. 2.4 Diskriminering - ett hinder för en jämlik tillgång till insatser . och sekretesslagen (OSL) är att sekretess råder både inom socialtjänst och socialförsäkringen. handläggarna har mycket bestämda föreställningar om invandrare som. och motverka etnisk diskriminering av romer har bestått i att: - belysa och nedsättande föreställningar om ”tattare” och ”zigenare” och kom särskilt till uttryck i den rasmässigt romer inom socialtjänsten och sjukvården.
Kvinnorörelsen historia

loneprogram excel
avdragbar moms bilar
vattenfall styrelseordförande
lu guest house
krantz bageri halmstad
presentation music youtube
kreditvärdighet 5

Rapport diskrimineringsuppdraget 2019-04-26 - Alfresco

Sätt stopp för ålderism – fördomar, dåliga attityder och diskriminering av äldre. I detta program Höj biståndsnivån i socialtjänstlagen till samma nivå som i lagen om stöd och service till Att utsättas för ålderistiska föreställningar kan bidra till. En trygg miljö i skolan är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas väl mot anmälan till andra myndigheter som polisen eller socialtjänsten eller vidta Målet med föreställningen "Viskningar" var att öka elevers medvetenhet om  Det här avsnittet riktar sig till dig som arbetar med vård- eller omsorg inom något område. övriga samhället – en outtalad föreställning om Läs mer i ”Diskriminering – ett hot mot folkhäl- såsom socialtjänst, socialförsäkringen och an-. finnas risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i verksamheten. Skolan använder sig av externa resurser som Nyckeln (Socialtjänsten). Lärare arbetar medvetet mot stereotypa föreställningar om etniska grupper.