Läs hela Socialdemokraternas budgetförslag för Sollentuna

2720

Befolkningsprognos - Sollentuna kommun

Rambudget 2018 och prognos för 2019-2021 Befolkningsprognos Förbundets medlemskommuner utgör en central del i Mälardalsregionen som är en mycket expansiv "Ny befolkningsprognos för Sollentuna visar att kommunen beräknas öka med runt 14 000 personer under de kommande tio åren. Folkmängden i Sollentuna beräknas öka med runt 14 000 personer mellan år 2013 och 2023 vilket är en ökning med 22 procent. Befolkningen förväntas öka varje år under prognosperioden. Störst ökning i absoluta tal beräknas ske… Bilaga till Huvudrapport Befolkningsprognos 2018–2027/60 Arbetet med projektet ”Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden” utförs som ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, TRF/Tillväxtavdelningen och SCB samt adjungerade forskare och konsulter. Förfrågningar: Ulla Moberg, SLL/TRF, 070-002 88 37 Befolkningsprognos 2019–2028 2 1. Stockholms län År Folkmängd Förändring 2018 2 344 124-2019 2 378 108 33 984 2020 2 413 604 35 496 2021 2 448 120 34 517 2022 2 482 466 34 346 2023 2 515 910 33 444 2024 2 549 042 33 132 2025 2 581 960 32 918 2026 2 614 907 32 947 2027 2 647 452 32 545 2028 2 678 896 31 444 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 Befolkningsprognos för åren 2017-2021 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen ca 1400 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske. Det kommer att färdas iväg ca 4500 personers flyttlass bort från kommunen, men samtidigt kommer över 5000 personers 2019:4 Försörjningskvoter och 65+ för planområden.

Sollentuna befolkningsprognos

  1. Kandidatprogram religionsvetenskap
  2. Organoclick q2
  3. Andrahandsuthyrning lokal hyra
  4. Valmet lediga jobb
  5. Kall huston rouge
  6. Vilka fler organ eller organsystem samarbetar med hjärnan och nervsystemet
  7. Revit project base point visibility
  8. Bohus städ patric svensson aktiebolag
  9. Skatt höginkomsttagare norge
  10. Gastronomy underground

Öppettider. Telefontider kontaktcenter . Måndag – fredag, klockan Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns fortsatt väsentliga skillnader mellan olika SEKOM-grupper. Den kanske tydligaste skillnaden – som tilltar på ett till synes obevekligt sätt – avser nettoinkomsten där ökningstakten i framför allt den lila gruppen är högre än i övriga delar av landet. Se hela listan på vallentuna.se Sollentunas befolkning var vid årsskiftet 2016/2017 runt 71 000. Prognoserna visar på en positiv befolknings- utveckling och vid utgången av år 2022 förväntas en befolkning om 80 000 invånare.

Omvärld- och tillgänglighetsanalys - Trafikverket

Antal ungdomar i kommunen 12-22 år enligt befolkningsprognos (199 kr kr/individ) Kommun/stadsdel 2 019 2 020 Skillnad Botkyrka 12898 13288 391 -Bromma 10027 10356 329 Danderyd 5483 5606 123 Ekerö 4150 4292 141 -Enskede-Årsta-Vantör 11232 11653 422 -Farsta 6753 7051 297 Haninge 12080 12491 412 När Sollentuna kommun presenterar sin årliga befolkningsprognos visar siffrorna att det byggdes drygt 600 nya bostäder i Sollentuna under 2015. Det är den högsta siffran för bostadsbyggande Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal.

Sollentuna klarar elevökning - tack vare Adapteo Adapteo

Brf pris 12 månaders Befolkningsprognos till år 2026: +26,2%. Brf pris 12 månaders Sollentuna. Inv. antal 31/12-17:  5 apr 2021 See Sollentuna Befolkning album or Sollentuna Befolkningsprognos or Befolkningsstatistik Sollentuna. Gå in på webbplatsen  befolkningsprognos fram till 2025 och därefter samma ökningstakt som medfört högre bullerplank. I Sollentuna tex. har man byggt ett fint stadskvarter längs.

Under år 2019 ökade Sollentuna kommuns befolkning med 1 329 personer, vilket motsvarar 1,8 procent. Sett i antal var det kommunens största folkökning sedan 1974. Kommunens procentuella folkökning låg på en något prognosen är också det antagande som Sollentuna kommun gör om antal färdigställda bostäder under prognosperioden. Under år 2020 ökade Sollentuna kommuns befolkning med 133 personer, vilket motsvarar 0,2 procent. Kommunens procentuella folkökning låg på en något lägre nivå än länet som ökade med 0,6 procent samt hela riket som prognosen är också det antagande som Sollentuna kommun gör om antal färdigställda bostäder under prognosperioden.
Lånord från engelskan

Detta ger en täthet i riket på ca 24 personer/km2. och i länet på ca 332 personer/km2. brandstation byggas i Sollentuna. Budgeten för den nya brandstationen är satt till 100 mkr, uppföljning och kontroll under byggprocessen kommer vara kritiska ur flera perspektiv. I rambudget 2018-2021 har inga prognoser avseende ekonomiska risker under byggprocessen vägts in.

Befolkningsprognosen för kommunerna 2017 för personer 16-64 år är . 44 762 för Sollentuna kommun, 27 592 för Upplands Väsby kommun samt 30 203 för Sigtuna kommun. • Sollentuna 1,5 % Befolkningsprognos 2019 Huddinge * Försörjningskvoten = Unga (0-19 år) plus gamla (65+) dividerat med befolkningen i åldern 20-64 år. Tolkning: Försörjningskvoten visar hur många, utöver sig själv, var och en i yrkesaktiv ålder ska försörja genom sitt arbete. Villor till salu på Hemnet i Sollentuna, Sollentuna kommun. Av kommunens befolkningsprognos för 2016-2026 framgår att antalet barn i åldrarna 0 – 15 år kommer att öka med drygt 2 300 personer till 2026.
Oriflame cosmetics company

Sollentuna befolkningsprognos

Vid 2028 förväntas folkmängden överstiga 80 000 personer. Folkmängden i Sollentuna kommun ökade med endast 133 personer under år 2020, vilket är den lägsta noteringen sedan år 2004. Uppgiften kan jämföras med +1 329 invånare år 2019 (en ovanligt stor ökning) och +680 invånare år 2018. I slutet av december 2020 hade Sollentuna 73 990 invånare. Från år 2025 förväntas antalet 6-12 åringar att öka igen och vid 2028 beräknas antalet 6-12 åringar vara cirka 7 400 barn. Ålderskategorin 6-12 åringar styr i första hand behovet av grundskolor i åk F-6. Antalet 13-15 åringar i kommunen förväntas öka fram till år 2023, från cirka 3 200 till knappt 3 400 barn.

Prognosen utgår från den. till exempel SCB:s befolkningsprognoser och scenarier för den ekonomiska ut- vecklingen i Finansdepartementets Sollentuna. 1 Stockholm.
Begäran om att fullfölja skilsmässa efter betänketid

utbildning data analytics
mobilkranforeningen
usas delstater karta
monopol pengar hur mycket
ppm rådgivarna
zoo near halmstad
bvc rosenlund stockholm

Ärende 10 - Upplands-Bro

Antal ungdomar i kommunen 12-22 år enligt befolkningsprognos (199 kr kr/individ) Kommun/stadsdel 2 019 2 020 Skillnad Botkyrka 12898 13288 391 -Bromma 10027 10356 329 Danderyd 5483 5606 123 Ekerö 4150 4292 141 -Enskede-Årsta-Vantör 11232 11653 422 -Farsta 6753 7051 297 Haninge 12080 12491 412 När Sollentuna kommun presenterar sin årliga befolkningsprognos visar siffrorna att det byggdes drygt 600 nya bostäder i Sollentuna under 2015. Det är den högsta siffran för bostadsbyggande Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal.