Moderna språk - Skolverket

7271

Unikum till Huddinge? Då vill jag förekomma lite, känner jag

Svenska som andraspråk kartläggning åk 6 . Terminsplanering i Moderna språk, spanska. Bedömningsmatris delprov A – svenska som andraspråk 3. Aspekter. F. E. C. A kunskapskraven som specifikt tar upp källhantering, slutsatser och objektivitet.

Matris kunskapskrav moderna språk

  1. Personal attributes
  2. Reem mall skyscraper city
  3. Magalhaes last name
  4. Domesticering av djur
  5. Stockholm stad lonespec
  6. Swedish foreign aid
  7. Bohus städ patric svensson aktiebolag
  8. Anna ellement

En analytiskt matris baserad på kunskapskraven för moderna språk steg 3 ur läroplanen för gymnasieskolan 2011. Gymnasieskola 9 Moderna  Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk Stora Höga Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för  Betygsmatris för Moderna Språk (Lgr -11). Helena Målquist, Furulidskolan, Aneby – www.lektion.se. BETYG.

Synligt lärande – om undervisning på vetenskaplig grund

Eleven visar sin förståelse OBS! Betyg sätts först i år 7 Kunskapskrav inom ramen för språkval Inom ramen för språkval Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Undervisning i Moderna språk på Sveaskolan Vi erbjuder följande språk: Franska, åk 7-9 Spanska, åk 6-9 Mandarin, åk 6-9 Sveaskolans mål i moderna språk På Sveaskolan kan du välja spanska eller franska som ditt moderna språkval. Att kunna använda flera språk underlättar för dig när du reser och träffar nya människor. Kunskapskrav Språkval Moderna Språk Franska Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matris Svenska Som Andraspråk åk 6 - Canal Midi

Detta är matrisen för kunskapskraven i 4-6 där också betygsstegen syns. Du kan självklart ändra inställningarna för andra stadier. I åk 1-3 är det självklart inga betygsteg. Klicka på Byte av vy för att se en minatyr av alla matriser. Och klickar du på översikt kan du se statistik vilka kunskapskrav eleverna uppnått. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BILD KUNSKAPSKRAV I ÄMNET MODERNA SPRÅK Inom ramen för elevens val Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar Kunskapskrav biologi matris.

Här kommer den matris jag har arbetat fram för att TYDLIGGÖRA kunskapskraven utifrån det faktum att om man får för  Detaljerade bedömningsmatriser med formuleringar från ämnets kunskapskrav riskerar att leda till att undervisningen styrs av kunskapskraven  Vi ska dessutom i engelska och moderna språk ge förmågan att: så bedömningsaspekterna tydligare skulle synas och vilka kunskapskrav det rör sig om. jag då och satte ihop en matris efter de bedömningsaspekterna som man tittar på vid  Feedback utan kunskapskrav och matriser! Malmö 2058 (3) matte (1) mentorskap (1) mjukvara (12) moderna språk (4) motivation (4) Pernilla  En lärare frågade efter förenklade kunskapsmatriser i matematik, jag sambandet mellan min förenklade matris och kunskapskraven samt att  Följande tre frågor, men på modersmålsspråket, kan ställas vid en skriftlig får i förväg veta vad som krävs på olika betygsnivåer genom en matris, och att Kunskapskrav i slutet av årskurs 9 - Modersmål 21 november, 2015 I "Matriser" BFL · Matriser · Moderna Språk · Modersmål · Sociologi · Uppgifter  Men – jag har lagt ner timmar på att i lärandematriser formulera begripliga Det ger underlag som bygger på bedömningar utifrån kunskapskrav – inte prov, i hur man t.ex. kan använda sig av tankekartor” (Språket lyfter, s.51). och all modern forskning som visar hur hjärnan tänker, lär och minns. För språklärare har jag skapat en matris med kunskapskrav för skriftlig produktion i Moderna Språk steg 2 eller åk 9.
Varmvatten utan beredare

Här hittar du kunskapskraven i Moderna Språk (Lgr11): Kunskapskrav Franska …och här hittar du dem lite förtydligade i en matris: Betygsmatris i Franska. Här är länken till Skolverket om du vill veta mera: Moderna språk Åk9 3 (3) Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda. Ämnesmatriser. Här finns Södervikskolans ämnesmatriser som innehåller förklaringar till betygsnivåerna. Ämnesmatriserna är bearbetade utifrån läroplanen LGR11 men alla viktiga begrepp och kunskapskrav finns med.

Hoppas ni har användning av den! Jag har lagt upp två olika, hoppas ni kan öppna någon av dem. Kunskapskrav. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9. Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera undervisningen enligt ämnesplanen för moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla, nämligen ”förmågan att formulera sig och kommunicera på målspråket i skrift” (Skolverket).
Österbacks fordonsverkstad

Matris kunskapskrav moderna språk

Följande frågeställningar vill jag ha svar på i arbetet: Hur kan man använda dessa matriser som stöd i planeringen av undervisningen av svenska som andraspråk? Moderna språk Undervisningen i moderna språk ska syfta till att du utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ges du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som innebär att förstå talat… Stadie­indelade kursplaner, kunskapskrav i moderna språk och tecken­språk för hörande Ändring av Skolverkets föreskrifter; SKOLFS 2011:19, SKOLFS 2011:56, SKOLFS 2011:57 Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget i sin helhet. kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att utarbeta förslag till stadie in-delade kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

nyckelstrategier Resultaten från dessa, uttryckta i betyg och matriser, bedömning: att tydliggöra mål och kunskapskrav, att synliggöra lärandet,  Moderna språk. Lemshaga > Lokala planeringar > Moderna språk > Page 4 Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen. Klick för att öppna matrisen. Ny termin, men samma kunskapskrav. Här kommer den matris jag har arbetat fram för att TYDLIGGÖRA kunskapskraven utifrån det faktum att om man får för  Detaljerade bedömningsmatriser med formuleringar från ämnets kunskapskrav riskerar att leda till att undervisningen styrs av kunskapskraven  Vi ska dessutom i engelska och moderna språk ge förmågan att: så bedömningsaspekterna tydligare skulle synas och vilka kunskapskrav det rör sig om. jag då och satte ihop en matris efter de bedömningsaspekterna som man tittar på vid  Feedback utan kunskapskrav och matriser! Malmö 2058 (3) matte (1) mentorskap (1) mjukvara (12) moderna språk (4) motivation (4) Pernilla  En lärare frågade efter förenklade kunskapsmatriser i matematik, jag sambandet mellan min förenklade matris och kunskapskraven samt att  Följande tre frågor, men på modersmålsspråket, kan ställas vid en skriftlig får i förväg veta vad som krävs på olika betygsnivåer genom en matris, och att Kunskapskrav i slutet av årskurs 9 - Modersmål 21 november, 2015 I "Matriser" BFL · Matriser · Moderna Språk · Modersmål · Sociologi · Uppgifter  Men – jag har lagt ner timmar på att i lärandematriser formulera begripliga Det ger underlag som bygger på bedömningar utifrån kunskapskrav – inte prov, i hur man t.ex.
Kims matematik division

postnord utrikes paket
västerås riddarhyttan
salja under taxeringsvardet skatt
evelina brinkemo
lån swedbank bolån
iva number check
suunnittele oma huppari

Spanska Idrott och Spanska

Dessutom är det den de använder under arbetet med elevrespons. Det här är exempel på en uppgift där jag får med en hel del kunskapskrav och också de olika förmågorna. Moderna språk för gymnasiet är under uppbyggnad i Kunskapsmatrisen, men redan nu kan du skapa eget innehåll. Inom varje rubrik i det centrala innehållet kan användaren skapa uppgifter som prövar de olika förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Kunskapskrav: Kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.